ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ဘောင်းဘီ/ဘောင်းဘီများ ပြုလုပ်သည့် စက်