Makina sa Paggawa ng Mga Pantalon/Brief na Pang-opera