култура

МИСИЯ

Да станем водещи глобални предприятия за интелигентни машини
за нетъкани продукти

ВИЗИЯ

Внесете иновация в живота.

Стойности

ИНТЕГРИТЕТ

Бъдете искрени, бъдете честни
Спазвайте компромис, уважавайте фактите

ВСЕОТДАЙНОСТ

Професионален, отличен
Отговорен, смел

ХАРМОНИЯ

Взаимно уважение, хармония, но не еднаквост
Искрено сътрудничество, стремеж към съвършенство

ИНОВАЦИЯ

Бъдете отворени и гъвкави, приемайте промените
Изследвайте бъдещето, смело пробийте

СТРЕМЕЖ

Стремете се към успех, полагайте всички усилия
Никога не се отказвайте, посрещайте трудностите

ЕКЗЕКУЦИЯ

Отношение: Решителността на първо място, успехът на второ място
Действие: Първо скорост, второ съвършенство
Цел: Първо резултатът, второ причината