Машина за производство на покривала за обувки за еднократна употреба