Машина за производство на капачки за еднократна употреба